Ezhukova, I. F

Issue Section Title Abstract File
No 1 (2019) Articles OBUChENIE NAVYKAM USPEShNOGO TRUDOUSTROYSTVA I PLANIROVANIYa KAR'ERY VYPUSKNIKOV KAK ODNA IZ PRIORITETNYKh ZADACh VUZA Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies