RAZGRANIChENIE OMSKOGO UEZDA MEZhDU OMSKOY I AKMOLINSKOY GUBERNIYaMI V 1921-1922 gg. - PDF (Russian)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies