FORMIROVANIE OTVETSTVENNOGO I PASSIONARNOGO OTNOShENIYa KURSANTOV VOENNOGO VUZA K BUDUShchEY PROFESSIONAL'NOY DEYaTEL'NOSTI - PDF (Russian)Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies